Klachtenregeling voor Equi4kids

Bij Equi4kids streef ik ernaar om hoogwaardige zorg- en dienstverlening te bieden aan al mijn cliënten. Ik begrijp echter dat er soms situaties kunnen ontstaan waarin cliënten niet tevreden zijn met de geleverde zorg of diensten. Daarom heb ik een klachtenregeling opgesteld om ervoor te zorgen dat klachten op een adequate en zorgvuldige manier worden behandeld en opgelost.

Cliënten kunnen een klacht indienen door de volgende stappen te volgen:
Mondelinge klacht
Cliënten kunnen hun klacht mondeling bespreken met de behandelaar/eigenaar van Equi4kids.

Schriftelijke klacht
Cliënten kunnen er ook voor kiezen om hun klacht schriftelijk in te dienen. Dit kan per e-mail of brief.

Klachtenregistratie
Alle ontvangen klachten worden geregistreerd (in Zilliz), inclusief de datum van ontvangst, de aard van de klacht en de contactgegevens van de cliënt.

Behandeling en afhandeling van klachten:
Ontvangstbevestiging
Nadat een klacht is ontvangen, stuurt Equi4kids binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging naar de cliënt. Hierin wordt vermeld dat de klacht in behandeling is genomen en wie de verantwoordelijke persoon is voor de afhandeling ervan.

Onderzoek
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke persoon binnen Equi4kids. Dit kan het betrekken van relevante partijen en het verzamelen van aanvullende informatie omvatten.

Communicatie
Tijdens het onderzoek houdt Equi4kids de cliënt regelmatig op de hoogte van de voortgang van de klachtenafhandeling. Indien nodig kunnen aanvullende gesprekken worden gevoerd om de klacht volledig te begrijpen en een passende oplossing te vinden.

Oplossing en afsluiting
Na afronding van het onderzoek wordt een passende oplossing voorgesteld aan de cliënt. Deze oplossing kan variëren afhankelijk van de aard van de klacht, maar Equi4kids streeft ernaar om samen met de cliënt tot een bevredigende oplossing te komen.

Evaluatie
Na afhandeling van de klacht wordt de procedure geëvalueerd om te kijken naar mogelijke verbeterpunten om toekomstige klachten te voorkomen en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Bij Equi4kids worden klachten serieus genomen en wordt ernaar gestreefd om ze op een respectvolle, eerlijke en doeltreffende manier af te handelen. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat hun klachten worden behandeld met de nodige zorg en aandacht, met als doel om onze dienstverlening continu te verbeteren.