Privacyverklaring voor Equi4kids

Bij Equi4kids hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik deze gebruik en bescherm, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Ik verzamel alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg- en dienstverlening. Dit kunnen onder andere uw naam, contactgegevens, gezondheidsinformatie en andere relevante gegevens zijn. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zoals het opstellen van een behandelplan, het onderhouden van contact met u, of het verstrekken van zorg.

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Mijn systemen en procedures zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens
Ik deel uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van zorg- en dienstverlening, of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Ik zal uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw gegevens veilig vernietigd of geanonimiseerd.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming voor de verwerking intrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via:

Equi4kids
Dorperdijk 19, 7451 MK in Holten
06-12238441
info@equi4kids.nl

Ik zal uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens zo snel mogelijk behandelen en u voorzien van de nodige informatie en ondersteuning.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of veranderingen in mijn bedrijfsactiviteiten. Ik raad u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacy beleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-03-2024.